O NAMA

Preduzeće za konsalting, inženjering i marketing „Codex“ D.O.O.- Podgorica je osnovano 1989. godine sa ciljem pružanja pravno-administrativnih i knjigovodstveno –finansijskih usluga na prostoru Crne Gore.

„Codex“ D.O.O.- Podgorica
30 godina računamo za vas

USLUGE

Osnivanje privrednih subjekata

✓ Odluka o osnivanju

✓ Statut

✓ Registracija u CRPS

Read More

Radni odnosi

✓ Ugovor o radu

✓ Prijava radnika

✓ Sistematizacija radnih mjesta

Read More

Računovodstvo

✓ Glavna knjiga

✓ Robno-materijalno knjigovodstvo

✓ Obračun zarada

Read More

CALCULUS

Naša kompanija je ovlašćeni zastupnik za prodaju i implementaciju poslovno- informacionog softvera Calculus.

KONTAKTIRAJTE NAS